Button

Button, nebo také dealer button je značka s nápisem Dealer, kterou má před sebou hráč v pozici teoretického dealera. Tato značka je na stole po každé hře posunovaná ve směru hodinových ručiček, aby každý hráč mohl využít výhody hrát jako poslední. Méně často je také používán výraz PUCK.

Kromě samotného žetonu se tak také označuje samotná pozice u stolu. O hráči v této pozici se může říkat, že sedí na buttonu, buttonem může být také označován sám hráč.