Chci se živit online hraním pokeru

Možnosti internetových her v online casinech a dalších hernách jsou téměř nekonečné a šikovní hráči se mohou tímto způsobem docela dobře živit. Otázkou je, zda je to před státem v pořádku.

Dostala se k nám spousta otázek na toto téma a všechny byly podobné:

„Chci se začít živit na  plný úvazek hraním online pokeru. A zajímalo by mě, jak je to s placením daně, zdravotního a sociálního pojištění?“

Není to práce na HPP a živnostenský list na poker taky neexistuje. Výhry se pohybují v řádech dolarů až několika set dolarů za den (a někdy i prohry), takže do výdělečné činnosti toto nespadá. Samozřejmě každý by chtěl na daních ušetřit co nejvíce. Pokud možno neplatit vůbec. Na druhou stranu zkuste třeba danit pravidelného hráče na automatech, to taky nejde.

Vzhledem k tomu, že tento způsob obživy není žádným z pracovněprávních vztahů, ani na něj nedopadá živnostenský zákoník, není na něj výslovně pamatováno ani v úpravě sociálního a zdravotního pojištění. Ohledně zdravotního pojištění by takováto osoba musela být samoplátcem, tedy platit zdravotní pojištění v minimální výši.

Účast na sociálním (v tomto případě pouze důchodovém) pojištění není nutná, ovšem v případě, že důchodové pojištění není placeno, tedy osoba se k účasti na důchodovém pojištění nepřihlásí, nezapočítává se jí tato doba do doby účasti na důchodovém pojištění a může dojít k tomu, že po dosažení důchodového věku nárok na důchod vůbec nevznikne. I pokud by se takováto osoba k důchodovému pojištění dobrovolně přihlásila, může být dobrovolně účastna maximálně po dobu 10 let.

Z hlediska daně z příjmů spadají příjmy získané touto činností do příjmů ostatních, ovšem podléhají srážkové dani podle § 36 odst. 2 písm. k) zákona o daních z příjmů. Jde o příjmy z výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách, s výjimkou výher a cen v loteriích a jiných podobných hrách provozovaných na základě povolení vydaného podle zvláštního právního předpisu (tyto příjmy jsou od daně z příjmů osvobozeny). Znamená to tedy, že výhra by měla být zdaněna 15 % daní přímo u zdroje. Problémem v tomto případě je, že výhry jsou nedoložitelné, většinou neexistuje žádný doklad, na jehož základě by bylo možné výši daňového základu stanovit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *