Jak přečíst soupeře pomocí shluku informací

Každý hráč se snaží dávat o sobě najevo co nejméně informací, ale mnoho z nich, převážně upovídané typy, dávají tolik signálů, že je ostatní nedokážou zpracovat.

Spousta signálu je neužitečných a je lepší soustředit se na skupinu jevů vedoucích ke stejnému závěru. Soubor projevů se zdánlivě stejným významem nazýváme shluk.

Než abyste vymýšleli, jestli ten záchvěv nervozity znamenal, že váš protivník má v ruce nejvyšší kombinaci, soustřeďte se na více dalších signálů vedoucích ke stejnému závěru. Shluk, většinou zvaný shluk údajů a informací, řadí jevy do skupin nebo přesněji rozděluje údaje do podmnožin (shluky), tzn. že informace nacházející se ve stejné podmnožině spojuje určitý společný rys.

Všechny jazykové znaky, typy promluvy, záchvěvy nebo signály těla je nutné chápat jako shluky, a ne jako náhodné jevy bez vzájemné spojitosti. Jeden projev může představovat pouhý zvyk z nervozity, takže bychom měli sledovat více projevů z shluků kteří se dají rozpoznat.

Hráč, který má dobré karty

Logicky budeme hledat projevy sebevědomí, které patří do shluku pozitivního hodnocení a převážně se skládají z těchto jevů:

 • předklon (nejčastější známka dobrých karet)
 • hlava je trochu nakloněná (při spánku nebo strachu je krk spíše ztuhlý)
 • volná ruka zůstává na stole (musí se však jednat o změnu v chování)
 • nohy jsou od sebe (opět pouze u změny chování)
 • rozšířené zornice (důvod, proč hráči pokeru nosí sluneční brýle)

Další shluk se nazývá shluk sebevědomí a souvisí se shlukem pozitivního hodnocení. Všimněte si ale rozdílů.

Pamatujte si: Sebevědomý hráč se může mýlit a patřit mezi hráče špatné, ale jeho sebevědomí vám může prozradit hodně z jeho herní taktiky.

Známky sebevědomého hráče

 • zaklání se s rukama za hlavou (tento znak se v pokeru rozluští nejsnáze)
 • ruce tlačí proti sobě tak, že vytvoří trojúhelník
 • ruce v bok nebo překvapivě v kapsách, i když hráč právě sedí

Hráč, který má špatné karty

Tento hráč není se svými kartami spokojen a takhle to bude dávat najevo

 • zaklání se směrem od stolu
 • nohy má křížem (jen pokud se jedná o změnu v chování)
 • hlava je skloněna (jasný projev slabosti)
 • tělo je otočeno/směřuje pryč od stolu (nepatří sem rozhovor s jiným člověkem)
 • zúžené zornice
 • volná ruka položená přes hrudník jako pomyslná zábrana nebo obě ruce založené
 • volná ruka na bradě podpírá hlavu, většinou s jedním prstem přes ústa (znamení, že hráč bude bluffovat)
 • pomalé protírání očí (každý pohyb který souvisí s očima znamená slabost)

Pokud si hráč není hrou jistý, jedná se o opak shluku sebevědomí.

Tedy o shluk váhavosti, který se projevuje

 • sevřením rukou nebo dokonce zatínáním pěstí
 • hlazením brady (některé národy si hladí bradu, kdykoli je napadne)
 • škrábáním na uších a na krku pod nebo za uchem
 • škrábáním na temeni nebo týle (neplatí pro škrábání v nose nebo na čele)

Pomocí používání shluků můžete získat (a později si i ověřit) znalost protivníka.

Usuzovat jen na základě jednoho projevu je velice riskantní, na základě dvou jistější a tři vám už vaši domněnku mohou potvrdit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *