Outs

Pokud chceme v pokeru co nejvíce vyhrávat, je nezbytné, abychom si uměli vypočítat pravděpodobnost, že nám dojde karta do námi zamýšlené kombinace. Pokud si dokážeme pravděpodobnost spočítat, můžeme se pak při hře snadněji rozhodovat o našich budoucích krocích.

Nejprve je však důležité naučit se počítat tzv. outs. Outs představují karty, které ještě mohou přijít do hry a mohou pomoci hráčovi vytvořit zamýšlenou kombinaci. Výpočet outs je jednoduchou záležitostí. Zkušení hráči si dokáží outs vypočítat během několika málo vteřin. Pojďme si nyní ukázat výpočet outs na konkrétních příkladech.

1. Vytváříme jednu kombinaci

Královská barva (royal flush)

Držíme-li v ruce 10♥, J♥ a na flop přijde 7♣, Q♥, K♥, máme šanci na vytvoření královské barvy, pokud by přišlo A♥. To je v balíčku poze jedno, tudíž naše outs má hodnotu 1.

Poker (four of a kind)

Stejný počet outs (1) je i u pokeru. Držíme-li v ruce 2♥, 2♣ a na flop přijde 2♠, 8♥, Q♦, tak pouze 2♦ nám vytváří poker. 2♦ je v balíčku pouze jednou, tudíž outs 1.

Trojice s dvojicí (full house, three of a kind and two of a kind)

V ruce držíme J♣, K♥. Na flop přijde J♥, K♦, 2♦. V tuto chvíli máme dva páry a pokud by na turn nebo river přišlo ještě jedno J nebo K, vytvořili bychom full house. V balíčku zbývá J♦, J♠ a K♠, K♣. To jsou 4 karty a tedy 4 outs.

Barva (flush)

V ruce držíme 4♣ a 10♣. Jsme na flopu, na který přišlo 2♣, 8♣, K♥. Zjišťujeme, že máme 4 karty stejné barvy (4♣,10♣ v ruce a 2♣, 8♣ z community cards) a máme tak reálnou možnost na sestavení flushe, pokud by na turn nebo river přišla jakákoliv karta v barvě ♣. Křížových karet, které ještě mohou na turn a river dojít je 9 (13 křížových karet z balíčku minus 2 křížové karty z ruky minus 2 křížové karty z flopu). 9 je tedy hodnota našeho outs.

Pokud bychom při stejném flopu drželi například jenom jedny kříže (4♣, 10♠), měli bychom outs 10 (13 minus jedna naše křížová karta z ruky a minus dvě křížové karty z flopu).

Vnitřní postupka (inside straight draw, belly buster)

Nyní si představme situaci, kdy držíme 7♣ a 8♥ a na flop přijde 6♦, 10♠ a A♠. Máme tak šanci na vytvoření postupky, pokud by přišla 9. Počet devítek, které nám pomohou do postupky je 4. To je i hodnota našeho outs.

Otevřená postupka (open-ended straight draw)

Počet outs je u otevřené postupky větší, protože čekáme na kartu z obou stran. Například, v ruce držíme 7♣ a 8♥ a na flop přijde 6♦, 9♠ a A♠. Postupku nám tedy může zkompletovat jakákoliv 5, tak i jakákoliv 10, což činí outs 8 (5,5,5,5 a 10,10,10,10).

Trojice (three of a kind, trips, set)

Zcela stejná hodnota outs (4) je i pro vytvoření trojice, když v ruce držíme jakýkoliv pár.

Pár (a pair)

Pokud se s kartami jako například A♠, K♥ dostaneme na flop, který vypadá 4♦, 6♣, 10♥ a myslíme si, že pokud bychom na turn či river dostali A nebo K a s touto dvojicí soupeře porazili, je naše outs na vytvoření jednoho páru (A, A nebo K, K) 6. V balíčku zbývají ještě 3A a 3K.

2. Vytváříme více kombinací

Při hraní pokeru není až tak neobvyklé, že máme šanci například na složení flushe a zároveň i postupky. Výpočet outs v těchto situacích je o něco málo složitější než při počítání outs u jedné kombinace.

Vnitřní postupka a barva (inside straight draw and flush)

Představme si situaci, kdy v ruce držíme 7♥ a 8♥ na flop přijde 10♥, J♣, A♥. Máme tak šanci na vytvoření postupky, pokud by přišla jakákoliv 9 nebo barvy, pokud by přišla ještě jedna srdcová karta. Výsledné outs spočítáme jako součet 9 (13 minus 4) outs pro zbývající srdcové karty plus 3 outs pro 9♣, 9♦, 9♠ (9♥ je již započítána mezi devíti srdcovými outs). Outs je tedy 12.

Otevřená postupka a barva (open-ended straight draw and flush)

V tomto případě je outs ještě vyšší. V ruce držíme 7♥ a 8♥ na flop přijde 9♥, 10♣, A♥. Na flush máme opět 9 outs. Ale čekáme i na 6 a J do postupky. 6♥ a J♥ máme již započítané v outs pro flush, tudíž nám pro outs postupky zbývá 6♣, 6♦, 6♠ a J♣, J♦, J♠, tedy 6 karet. Konečné outs pro tuto situaci je 15 (9+6).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *