Omaha – Poker Pot Limit

V tomto článku si řekněme, jakým hrám se v Omaze vyhnout a jaké naopak vyhledávat. Vysvětlíme si také, proč klíčovým prvkem hry jsou tzv. redraw. Ty budou pak hrát výraznou roli při rozboru vhodných situací pro velké poty. Prohra v omaze, narozdíl od holdemu, není tak často způsobena smůlou jako spíše špatnou hrou.

Poker Pot Limit Omaha – první část

Pro hraní PLO musíte být trochu „hravější“ než v Holdemu, zvláště co se týče ochoty riskovat. Hry o celý stack v situacích 50:50 jsou zde častým jevem (například top set proti velmi silné draw). V Omaze však není rozdíl mezi skvělým a dobrým hráčem nikdy tak velký, jako mezi dobrým a špatným hráčem. Velmi drahé omyly špatných hráčů se totiž odehrávají v situacích, které mají ke coinflipu hodně daleko! Slabý hráč bude naivně tlačit do all-inu kombinace jako: nízký či střední set, nízký full house, nízká flush apod. jen aby zjistil, že si naběhl do vyššího setu či full housu nebo nut flushe! Časté jsou také případy, kdy hráči doplácí, aby chytili kartu, která netvoří nuts a poté ještě odevzdají velký bet, když tu svoji „druhou nejlepší“ kombinaci dostanou.

Jak jsme si říkali již minule, naším hlavním cílem je soupeřův stack. Velké poty, kdy již máme nuts – třeba stejně jako náš soupeř – ovšem v náš prospěch hraje ještě redraw na vytvoření lepší kombinace, jsou k tomu ideální! Soupeř ocitne v situaci, kdy má nulovou šanci vyhrát celý pot – může doufat jen v jeho polovinu – zatímco my jsme stále ve hře (freeroll). Pro dosažení této dominantní pozice musíme vědět, kdy může nastat. Postupně si tedy rozebereme 7 žádaných situací:

1. nut straight freeroll. Většina velkých potů zahrnuje buď jednoho či více hráčů se silným straight-draw, či hráče, kteří už mají straight hotový. Příklad: hráč A drží Ts-9c-8c-7s a hráč B má Ah-Kd-8h-7c. Flop přijde 9s-6c-5s. Oba tedy mají v současné době nejlepší možnou postupku a dostanou se do all-inu. Kterou handu byste však měli raději? Samozřejmě tu první. Hráč A má totiž mnohonásobné redraw! Jakýkoli list (spade) mu dělá barvu, dva kříže (clubs) dělají running flush, 7 či 8 mu vytvoří lepší postupku (použije z ruky např. 9-7, nezapomeňte, že je třeba použít právě dvě karty z ruky!), navíc má jako jediný šanci sestavit full house či dokonce poker (pokud přijde např. T-9 či 9-9 na turn a river). Čili A má šanci zhruba 56% na výhru celého potu a B jen tiše doufá ve split!

Samozřejmě tento příklad je ukázkový, ani slabí hráči nebývají většinou úplně mrtví a vás flop nemusí trefit takhle magicky, ale pointa by měla být jasná: Nesnažíme se pouze trefit nut straight, chceme trefit nut straight s redraw! Z příkladu by mělo ještě vyplynout další poučení. Hráč B totiž mohl ze hry vycouvat! Pro hráče Holdemu je to šokující prohlášení, ale v Omaze jak je vidět, ani momentální nuts nemusí být dost dobré! Pokud jsou vaše stacky deep (což je běžné) a vy držíte na flopu „jen“ postupku bez redraw, měli byste postupovat obezřetně! Zvláště, když jsou na boardu dvě karty do barvy, jako v našem příkladu (výjimku mohou tvořit případy, kdy máte redraw na full house – např. kdyby hráč B měl 8h-7c-5d-5h a tedy set pětek). O hře po flopu však ještě bude řeč v dalších dílech.

Závěrem ještě malé shrnutí poznatků z této první big-pot situace: flopnout nut straight vás ještě nezbytně neopravňuje hrnout chipy do potu; v PLO může být občas správné zahodit na flopu i nut straight (zvláště při hře v mnoha lidech a velké akci); hrajte pouze handy s big-play potenciálem – takové mají schopnost nejen flopnout straight, ale i draw na vyšší straight či full house a ve většině případů i na flush (měly by být alespoň „single-suited“ – alespoň 2 ze 4 karet v jedné barvě, pokud ne raději „double-suited“ – 2×2 v barvě).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *