Pokerové koncepty (10)

Závěrečný díl pokerových konceptů je věnován ještě dvěma obecným radám a krátkému shrnutí nejdůležitějších poznatků, které správnou aplikací do hry vedou k dlouhodobému profitu v pokeru. Pokud jste se prokousali všemi 10 články této série, děkujeme za váš zájem, který je bezpochyby známkou správného odhodlání!

31 – Při deep stacku záleží především na implied odds, nikoli na pot odds

Umět si spočítat pot odds, které vám soupeř nabízí je samozřejmě užitečná věc, ale pokud jde o hru s velkými stacky – zejména cash games, ale i úvodní fáze některých turnajů – tak největší vliv na vaše rozhodovaní (zejména preflop) by měly mít implied odds. Pozor: jak už víme, implied odds nejsou jen o tom, že vy i váš soupeř máte velké množství chipů za čarou, ale i o jeho ochotě většinu z tohoto stacku investovat postflop! Na čem záleží je jak dobře vy (a vaše karta) budete hrát v průběhu celé handy! Pokud si tedy například ještě nejste příliš jisti svoji postflop hrou, dejte raději přednost silným kartám a kombinacím před kreativními, neboť je značná pravděpodobnost, že je nebude schopni hrát profitabilně. Ještě dodám, že koncept implied odds samozřejmě není omluvou pro hraní špatných hand, které vás jenom vystaví těžkému rozhodování!

32 – Nepomáhejte vašemu soupeři hrát korektně

Vaším úkolem v pokeru je složitým rozhodnutím se co možná nejvíce vyhýbat a přesouvat je na soupeře! Kdykoli konfrontujete protihráče s těžkou situací, vytváříte tak prostor pro jeho chybu. Pokud tedy vaše hra nabízí soupeři jednoduchá rozhodnutí, nemůžete čekat mnoho chyb a velké zisky. Klasickým příkladem takové hry jsou sázky na riveru, na které vám žádná silnější handa nepoloží a žádná slabší nedorovná! Dalším mohou být třeba sázky, které vyvolají raise (či all-in) velikosti, kterou nemůžete callnout – nebo naopak musíte, přestože je vám to krajně nepříjemné (což je většinou dobrý ukazatel toho, jak málo byla ona hra kvalitní).

5 důležitých dovedností hráče no limit pokeru

  1. správné přizpůsobení se velikostem stacku – co je dobré s 10BB nemusí být dobré s 50BB.
  2. manipulace s velikostí potu – vytváření velkých potů pro silné kombinace, držení malých se slabými.
  3. čtení hand a víceúrovňové přemýšlení – nejen to jaké má soupeř karty, ale i to jaké si myslí, že máte vy rozhoduje o výsledku hry
  4. schopnost donutit soupeře hrát špatně – vyvést ho z rovnováhy, dostat ho na tilt, vnutit mu svoji hru, tlačit na jeho slabiny, vystavovat ho neustále těžkým rozhodnutím …
  5. vyhrát souboj chyb – vyměňujte vaše malé (vědomé) chyby za jejich velké (nevědomé).

Věříme, že i s pomocí této série se vaše hra bude neustále zlepšovat, že budete dělat správná rozhodnutí stále častěji a čím dál tím více automaticky. Tyto poznatky vám ještě nezaručí, že budete vždy vítězem, ale měly by vám dát značnou výhodu nad mnoha protivníky. No-limitní holdem je komplexní hra a její krása je částečně v tom, že vaši protihráči ji nikdy nepochopí jako celek. Budou stále dělat chyby, a vy u toho můžete být a profitovat z toho! Nechť jsou vaše výhry vždy velké a prohry minimální.