Pravidla pořádání pokerových turnajů

Registrace a začátky turnajů

1) Turnaje Sit&Go začínají ve chvíli, kdy je stůl naplněn předem určeným počtem hráčů

2) Více-stolové turnaje začínají vždy v předem stanovený čas. Hráči si sedají na místa u stolu které si vylosovali.

3) Do více-stolového turnaje je někdy možné se přihlásit i po oficiálním začátku turnaje, pokud není pozdní registrace pozastavena z následujících důvodů:

– je odehrána první hodina turnaje
– některý z účastníků již vypadl
– všechna volná místa jsou již obsazena

Pravidla


– Všichni hráči musí vkládat povinné sázky (small blind, big blind, ante). Pokud hráč opustí stůl (sit out) bude mu povinná sázka vložena automaticky (dealerem).

– Po každé hodině turnaje je většinou pauza

– Pokud u některého stolu je menší počet hráčů, jsou hráči přesazováni
za pomoci floormana tak, aby u každého stolu byl stejný počet hráčů
(resp. u žádného stolu nesmí být o 2 hráče víc než u stolu jiného).

Vždy je přesouván  hráč od stolu s nejvyšším počtem účastníků, který v příští hře bude vkládat big blind (pokud je takových stolů více, je přesouván hráč od stolu s nejvyšším pořadovým číslem).

Přesouvaný hráč se usadí na místo, odkud vypadl poslední hráč.

– Když klesne počet hráčů na násobek devíti (9, 18, 27..), bude stůl s nejvyšším pořadovým číslem zrušen a hráči z něj budou přesazeni na volná místa k ostatním stolům pomocí losu. Může proto dojít k situaci, že některý z hráčů bude vkládat big blind, přestože tuto povinnost měl i na svém předchozím stole v minulé hře.

Při sesazování na final table (finálový stůl) jsou losována všechna místa, stejně tak i pozice dealera.

– Před začátkem každého turnaje je u všech stolů losována pozice dealera tzv. highcarding. Každý z hráčů dostane kartu lícem navrch. Hráč s nejvyšší kartou vyhrává. V případě stejné hodnoty karet u více hráčů rozhoduje barva karty od nejvyšší v pořadí spades (listy), hearts (srdce), diamonds (káry), clubs (kříže).

– Všechny turnaje končí v okamžiku, kdy jeden z hráčů získá všechny žetony. Výjimku tvoří případné kvalifikace na jiný turnaj, kde může být turnaj ukončen s více jak jedním vítězem.

– Hráč je z turnaje vyřazen ve chvíli, kdy přijde o všechny své žetony
(kromě rebuy turnajů).

– Ve chvíli, kdy zbývají poslední 2 hráči, hráč, který měl vkládat big blind tak učiní, druhý hráč vkládá small blind a zároveň získává pozici dealera. Small blind (dealer) se před flopem vyjadřuje jako první, v dalších kolech sázení vždy jako druhý.

– Pokud v jednu chvíli vypadnou na stejném stole 2 hráči, hráč s vyšším počtem žetonů před zahájením partie se umístí na vyšší pozici.

– Pokud se dva hráči umístí na stejném místě (jsou vyřazeni u stejného stolu a měli stejný počet žetonů) jejich případné výhry na obou místech
se sečtou a každý dostane polovinu.

– Hráči jsou povinni respektovat herní etiku, stejně jako se vyvarovat jakýchkoli nevhodných či urážlivých výroku směrem k ostatním hráčům či dealerům.

Porušování těchto pravidel může vyústit ve vyloučení z turnaje
bez možnosti vrácení vkladu.

Hráči, který není po dokončení rozdávání na svém místě, bude jeho karta automaticky složena.

Typy turnajů


Freezeout – turnaj, ve kterém dostane každý z hráčů stejný počet žetonů bez možnosti dalšího dokupování. Když o své žetony přijde, je z turnaje vyřazen.

Rebuy – turnaj, ve kterém je během první hodiny hraní možné dokoupit žetony. Tuto možnost má hráč vždy, ve chvíli, kdy má méně nebo stejně jako byl startovní počet chipů (tj. může si koupit hned na začátku turnaje dvojnásobné množství chipů). V některých turnajích se může rebuy koupit až po zbavení se všech žetonů. Po skončení první hodiny (rebuy části) si hráč může naposledy dokoupit tzv. Addon, a to i ve chvíli, kdy má větší počet žetonů, než je povoleno pro rebuy. Addon má každý k dispozici pouze jeden. Počet rebuyů může být přesně určen (turnaj s jedním, dvěma atd), nebo může být bez omezení. Cena a množství žetonů za rebuy či addon je stanovena pro každý turnaj zvlášť (přesto ve většině turnajů je cena buy-inu, rebuye i addonu stejná, počet žetonů pro buy-in a rebuy je taktéž shodný, addon je 1,5 násobkem počtu žetonů pro rebuy či buy-in).

Shootout – vícestolový turnaj, ve kterém nejsou hráči v průběhu hry přesazování, ale u všech stolů se pokračuje dokud nezůstanou ve hře poslední 3 (resp. 2 či 1) hráči. Poté dojde k přesazení na finálový (případně semifinálový) stůl.

Doublechance – kompromis mezi typem freezeout a rebuy. V tomto turnaji obdrží každý z hráčů speciální žeton, který může kdykoli v průběhu hry (nejpozději však na konci 1. hodiny) vyměnit za další startovní počet žetonů. V podstatě symbolizuje možnost jednoho rebuye nebo addonu, který už je však zdarma.