Omaha – Startovní kombinace

V tomto článku se podíváme na to, co dělá z hand v Omaze prémiové karty, a co je odlišuje od hand spekulativních. Detailně si dále probereme rozličné struktury, jejich výhody a nevýhody. A řekneme si též, jaké další faktory mají vliv na tyto startovní kombinace.

Poker Pot Limit Omaha – první část

Poker Pot Limit Omaha – druhá část

Poker Pot Limit Omaha – třetí část

Poker Pot Limit Omaha – čtvrtá část

Poker Pot Limit Omaha – pátá část

Poker Pot Limit Omaha – šestá část

Prémiové vs. spekulativní drawing handy. To, jestli je handa prémiová, závisí na tom, jak mnoho flopů je schopna dobře trefit! Vezměme si například J-T-9-8. Jsou 4 možné flopy, na kterých získá 13-karetní nut-straight draw: 8-7-x, 9-7-x, T-7-x a 7-6-x. Když s touto kartou flopnete dva páry, máte jako bonus ještě open-ended straight draw! Prostě paráda. Naopak třeba spekulativnější karty, jako Q-J-9-7, potřebují většinou specifické složení flopu, aby měli opravdu velkou hodnotu a mohly hrát o velký pot. V tomto případě flop T-8-x je ideální – nepřijde moc často, ale na druhou stranu vám zajistí výraznou převahu. (je to podobné jako když v Holdemu hrajete třeba 9-7s)

Uděláme si teď jednoduchý přehled nejvýhodnějších struktur. Mezi prémiové kromě již zmíněného J-T-9-8, patří také J-T-9-7 a J-T-8-7. K velmi silným můžeme řadit Q-J-T-7, zatímco kombinace jako Q-J-9-7 či Q-J-8-7 se řadí už mezi ty spekulativní, ale s velkým potenciálem.

Z těchto šesti zmíněných struktur, můžeme odvodit další hratelné ruce. Například K-Q-J-9 patří pod typ J-T-9-7, z druhého konce spektra pak třeba 7-6-3-2 je „stejné“ jako Q-J-8-7. Ale samozřejmě, jak již víme, vyšší karty jsou lepší. Proto je A-K-J-9 lepší než 7-6-4-2, přestože jsou obě stejné formy! Zatímco tedy tu první budete chtít preflop raisovat, s tou druhou je nejlepší se levně podívat na flop, pokud je to možné, neboť k její hratelnosti přispívají velké stacky a implied odds. Rozdíl je v tom, že hodnota A-K-J-9 je také ve vysokých kartách – může udělat top dva páry či vysoký full house, případně vysokou flush pokud je suited (či double-suited).

Všimněme si také, že nejnižší postupnou kombinací, kterou lze dobře hrát je 6-5-4-3, neboť 5-4-3-2 už nabízí jen 9-karetní nut-straight draw (na flopu A-2-x). Ale i ta prvně zmiňovaná je dost spekulativní a doporučujeme hrát karty až od 7-6-5-4 výš.

Minule jsme se již zmínili také o nedostatku struktur, které mají mezeru u vrcholu. Pro podrobnější diskuzi začněme s tou nejhorší možnou strukturou a to J-8-7-6 (dvojitá mezera nahoře). Tato handa je víceméně odpad , protože velkou draw flopne jen na T-9-x a i v tomto případě může být často dominována handami s K-Q-J-x kombinací. Takováto struktura je tedy vlastně spíše jen tří-karetní, což ji z naší range v podstatě vylučuje. Výjimku by mohla tvořit A-J-T-9, ale minimálně se suited esem.

Kombinace s jednou mezerou na vrchu: J-9-8-7, jsou o něco lepší, ale trpí některými podobnými problémy. Nejsou úplným odpadem, ale jsou značně slabší než výše zmiňované J-T-9-7 apod. Karty s dvěma mezerami na vrchu jsou opět velmi snadno dominovatelné: např. J-9-7-6. Čili tyto zranitelné kombinace by se měly hrát za minimum a v pozdní pozici.

Je očividné, že přítomnost dvou karet stejné barvy na flopu (případně na turnu) značně snižují hodnotu vaší straight draw – nejenže můžete být už na turnu drawing dead, ale také tam můžete svůj straight vytvořit a barva na riveru vás pohřbí. Proto příště vyzdvihneme důležitost toho být suited.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *