Pre-flop čtení hand v pokeru

Každá akce, kterou pokerový hráč vykoná, obsahuje informace o jeho možných kartách a zvyšuje protihráči lépe tyto karty přečíst. V texas hold’emu je daleko jednodušší na tyto karty přijít na riveru, než na flopu, i když právě flop tolik definuje hráčův plán a odhaluje karty více, než si někteří myslí a tuto poskytnutou výhodu přehlížejí. To může být drahá chyba.

Range, se kterými se před flopem pouštějí hráči do hry, jsou daleko víc ‚tight/užší‘ a spousta hráčů má velice předvídatelné tendence ve hře před flopem. Uvědomění si těchto tendencí vám dá náskok ve čtení protihráčových karet a dva následující příklady vám ukážou, jak informace o protihráčově držení může pomoci přečíst bluff nebo vydělat více peněz.

Hra proti set-minerovi

První příklad se udál na cash-game stole s limity $2/$4 při devíti hráčích. Bylo mi rozdáno J-J na UTG+1 a raisnul jsem na $16. Akce se profoldovala až k buttonu, který dorovnal. Oba blindy zahodily, takže jsem se ocitl v heads-up hře.

V každé hře je pak nejlepší možností přemýšlet nad soupeřovou rangí už před flopem. Pokud se nad ní zamyslíte až na flopu, může flop vaše rozhodnutí odklonit nesprávným směrem.

Tohoto hráče jsem zahlédl na několika stolech a měl jsem na něj statistiky 17/16 (vpip/prf*) a 3bet 8**. Vysoký počet her, kterých se účastní mi napověděl, že před flopem téměř nedorovnává, raději volí strategii raise/fold. Tyto statistiky ukazují jeho velmi úzkou range pro cold-call (neočekávané dorovnání). Dorovnává v pouze 1% případů, s téměř absolutní jistotou pak pouze se středními a nízkými páry. Ty se hrají v podstatě samy. Buď trefí set, nebo jednoduše zahodí. U tohoto hráče předpokládám, že každý vysoký pár s all-in potenciálem bude re-raisovat a raise/foldovat konektory v barvě (8-9s, 9-Ts) a vysoké karty v barvě (K-Js, Q-Js, K-Ts). Oproti párům, tyto karty většinou na flopu trefí marginální kombinaci, jako střední pár nebo draw, jejichž hra může být záludná a rozhodně ne jednoduchá.

Vybaven touto znalostí stylu hry mého soupeře jsem si skoro 100% jistý, že drží nižší pár, než já (J-J). Flop přišel 8c-Qs-Jc. Mým prvním instinktem bylo vsadit, protože tohle na první pohled nevypadá jako flop dobrý pro slowplay. Na turnu se může dotvořit velké množství draw. To ale v tomto případě nemůže pomoci soupeři, protože jsem soupeři dal velmi úzkou range obsahující pouze malé páry. Téměř pokaždé zde na sázku rychle zahodí. Pokud by na flopu chytnul set osmiček, sám by se postaral o velkou hru, takže checknutí mi zde nemůže ublížit.

Jedinou starostí můžou být 9-9 a T-T, které zde mají gutshot a 4 outy, ale i tyto karty by nejspíše na sázku zahodil. S tak málo kartami, které mi můžou ublížit, je zde lepší ho s nimi nechat vsadit, než je donutit zahodit. Na flopu sice může leckoho vyděsit otvírající se flush-draw, můj soupeř zde ale nemá na barvu jinou šanci, než backdoor. To protože karty jako T-9s a K-Ts by zde 3betoval nebo foldoval. I přes všechny teoretické možnosti, které flop soupeři nabízí, se zde hodnota jeho karet rovná téměř nule. Jelikož předpokládám jeho fold na jakoukoliv sázku, chci mu nechat šanci bluffovat, nebo lépe, trefit nižší set. Proto checkuji a soupeř do potu $38 vsází $25, které dorovnávám.

Na turnu se objevila 6c dotvoříc možnou barvu, kterou ale soupeř nemá. V tuhle chvíli je to pro něj ideální karta, při které může reprezentovat barvu a pokračovat v sázení. Znovu jsem checknul, soupeř vsadil $60 do potu $89 a já dorovnávám.

Riverové Ad dotvořilo další možnou draw, kterou však soupeř nemůže mít. Pokračoval jsem ve stejném stylu a tak jsem checknul, po dlouhém přemýšlení checknul i soupeř a ukázal 4-4. Můj správný předpoklad jeho velmi úzké pre-flop range mi zde pomohl vydělat $85, které bych nikdy neviděl, kdybych na flopu vsadil držíce se svého standardního vzorce a donutil ho tak zahodit.

Přečtení bluffu

Druhá hra se udála na stole při šesti hráčích a limitu $2/$4. Loose-pasivní hráč otevřel limpnutím na střední pozici, já na buttonu raisnul na $16 s Ad-Td a tight-agresivní dorovnal můj raise na malém blindu, limper pak vcelku překvapivě zahodil. Podle mých statistik byl hráč na střední pozici 45/15 a 3bet 5%, hráč na blindu pak 20/16 a 3bet 8%. Je nutno zmínit, že pasivního limpera bych zde raisoval s vcelku širokou rangí. Hráč na blindu si byl nejspíš vědom této dynamiky a jeho osmiprocentní 3bet napovídá, že byl schopný mě raisnout bez prémiové kombinace. I když jeho statistiky nejsou tak dramaticky agresivní, jako v minulém případu, před flopem hraje správně agresivně. Hráči jako on raději z blindů re-raisují místo toho, aby skončil s marginální kombinací mimo pozici.

Range pro cold call právě hráče na malém blindu bude opět velice úzká. Jelikož mohl počítat s dorovnáním hráče, který do hry zalimpoval (i když tentokrát zahodil), mohl se do hry pustit s konektory v barvě a vysokými kartami v barvě. Když ale vezmeme v potaz jeho standarní hru a aktivitu při 3betování, právě tyto karty by nejspíše nedorovnával, ale 3betoval, protože moje range zde bude docela široká. Proto zde předpokládám, že velkou část jeho range budou obsahovat malé a střední páry stejně jako v prvním příkladu.

Flop přišel 8s-2c-6c, blind checknul a já checknul také. Neočekávám, že by zde svoje páry zahodil. Na turnu se ukázalo Ac. Zde checknul znovu, ale zde jsem pocítil potřebu vsadit. Nemám sice jistotu, že drží pár, nechtěl jsem mu ale dát šanci na dotvoření backdoor barvy, a proto jsem vsadil $25 do potu $50 a on raisnul na $82. Zde můžeme předpokládat bluff z několika důvodu. Flush-draw bych na flopu zřejmě vsadil, takže tu reprezentovat nemůžu. I přesto je ale dotvořená barva na turnu dobrým důvodem pro bluff, protože ne každý hráč pochopí výše zmíněnou reprezentaci barvy. Moje sázka pak také nebyla zrovna velká, jenom půl potu, což naznačuje, že nejsem silný. Kvůli tomu jsem ale nesázel, ale kvůli jeho předpokládané rangi. Tohle všechno naznačuje, že moje kombinace není zrovna nejlepší chytač bluffu, jelikož mám pramalou hodnotu handy proti tomu, co můj soupeř reprezentuje – set, dva páry nebo eso s křížem nebo dobrým kickerem, jelikož tyto karty mají velkou šanci na zlepšení na riveru.

Problém je, že tyto karty ale zřejmě nebudu držet, hlavně kvůli stylu mé hry. Se setem a dvěma páry bych na flopu vsadil, takže na turnu budu mít málokdy právě tyto kombinace. Někde bych na flopu checknul dva páry, takže v range je můžu mít, ale většinou se v této situaci ocitnu s nut-flush-draw, kterou zde mít nemůžu. Po tomto předpokladu se A-T bez flush-draw změnilo v dobrý bluff-catcher. Tím nejdůležitějším ale je, že jsem nepředpokládal v soupeřově rangi žádné z těchto komb. Jeho malé páry nebudou mít z turnového esa radost, ale call by se v jeho případě obhájit dal. Reprezentování barvy se zde ale pro něj zdá jako daleko lepší styl hry. O to víc si můžeme být jisti, že se jedná jen o bluff a můžeme bluff-catchovat.

Jeho raise jsem dorovnal a na riveru se ukázala 8d. Vsadil $151 do potu $204. Stále jsem se držel svého readu a tak jsem dorovnal. Ukázal 5-5 bez kříže do barvy a já sebral pot.

Závěrem

Nikdy není moc brzo začít přemýšlet nad soupeřovou rangí. Tento styl čtení handy je nejdůležitější ve chvíli, kdy čelíte velké sázce a vaše představa o soupeřově rangi ovlivní vaše rozhodnutí. Ty informace tam jsou, je jenom na vás, zda se po nich začnete dívat a využívat je ke zdokonalení své hry a zvýšení výdělku.

*VPIP – dobrovolně vložené peníze do potu – procento her, ve kterém se hráč rozhodl dobrovlně hrát (mimo blindy)
*PRF – pre-flop raise – procento, kdy se hráč rozhodnul raisnout
**3bet – v podstatě první re-raise