Texas Hold´em poker

Texas Hold´em je bezesporu celosvětově nejhranější varianta pokeru, proto jsou jeho pravidla velmi důležitá.

Určení dealera

Na začátku hry dealer zamíchá balíček 52 karet. V kasinech a hernách se dealer neúčastní hry. V případech, kdy si rozdávají sami hráči, rozdává hráč, jehož pozice je označena buttonem, který po každé hře mění pozici o jedno místo ve směru hodinových ručiček.

Blindy

V Texas Hold’Em nejsou vyžadovány před začátkem hry ante (povinné sázky). Kromě výjimek v závěrečných fázích velkých turnajů. Každou hru ale začínají dvě povinné sázky- blindy (malý a velký). Hra začíná v okamžiku, kdy dva hráči nalevo od „buttonu“ vloží do hry předem určenou částku ještě předtím, než jsou rozdány karty. Tím je zajištěno, že v každé hře je o co hrát. V turnajích se velikost blindů periodicky zvyšuje, čímž se zajistí, že hráči budou z turnaje postupně vyřazováni.

Ve většině případů dává „malý blind“ (hráč hned nalevo od buttonu) polovinu nejnižší možné sázky a hráč po jeho levici, „velký blind“, plnou výši nejnižší možné částky.

Rozdání

Každý hráč dostane dvě „zavřené karty“. Hodnota těchto karet musí být známa pouze jemu. Karty během hry musí být položeny na stole, hráč je může kdykoliv zvednout, aby se na ně podíval.

Účelem hry je zkombinovat tyto karty s pěticí otevřených karet, kterou na stůl vyloží dealer tak, aby vznikla nejlepší pětikaretní kombinace. Hráč může použít jednu nebo obě zavřené karty. Ve výjimečných případech hráč použije jen karty na stole.

Hráč s nejvyšší pětikaretní kombinací vyhrává Pot, tedy částku která vznikne nahromaděním všech sázek během hry.

První kolo sázek

Probíhá ihned po rozdání. První hráč, který je na řadě je ten, který sedí nalevo od velkého blindu. V některých neturnajových hrách se může tento hráč rozhodnout zdvojnásobit velký blind ještě předtím, než jsou rozdány karty. Tento tah je nazýván straddle a hráči umožňuje v prvním kole sázek „změnit pozici“ a vyjadřovat se jako poslední.

Hráč v první pozici (nalevo od velkého blindu nebo straddlu) má tři možnosti. Call (srovnání sázky hráče vpravo), Raise (zvýšení sázky) nebo Fold (zahození karet a odstoupení ze hry).

Při Raise hráč může navýšit sázku v závislosti na typu hry. V hrách s limitem může hráč navýšit sázku jen o předem danou částku, která (většinou po čtyřech navýšeních) je „cap“ a nemůže být dále zvyšována.

pot limit hrách může hráč zvýšit sázku pouze o tolik, kolik je v tu chvíli v Potu.

no limit hrách pak může sázku navýšit jakkoli, jediným omezením je množství žetonů nebo peněz, které má v tu chvíli na stole.

Fold znamená, že hráč odevzdá své karty obrázkem dolů dealerovi, který je vloží do balíčku odhozených karet. (muck). Karta, která se do tohoto balíčku dostane je mrtvá a nesmí být dále použita ve hře. Hráč se dále hry neúčastní.

Další hráč směrem vpravo má stejné možnosti, plus možnost Reraise (znovunavýšení sázky). Toto znovunavýšení musí svojí hodnotou odpovídat minimálně velikosti posledního Raise.

Flop

Po prvním kole sázek dealer odloží první kartu z vrcholu balíčku. Tato karta je odložena coby „spálená“ stranou.

Dealer následně na stůl vyloží první tři „otevřené karty“, všechny obrázkem vzhůru. Tyto karty se nazývají Flop.

Druhé kolo sázek

Toto kolo začíná prvním hráčem nalevo od „buttonu“. Vedle možností Call, Fold nebo Raise má tento hráč také možnost Check (tedy zůstat ve hře bez sázky).

Pokud někdo z hráčů provedl Bet, následující hráč může provést Call nebo Raise. Pokud nechce ani jednu z těchto možností, musí provést Fold. Na konci tohoto kola tedy všichni hráči vložili do Potu stejné množství peněz.

Výjimkou jsou hráči, kteří na stole mají menší množství žetonů, než je nezbytné k plnémů dorovnání sázky. Tito hráči mohou provést „All In“ (vsadit všechno) a v tu chvíli je vytvořen jeden nebo více „vedlejších potů“, které zajišťují, že každý hráč na stole může vyhrát pouze násobek takového množství žetonů, které do hry vsadil.

Turn (nebo také Fourth Street)

Po dokončení druhého kola sázek je spálena další karta z vrcholu balíčku a následně na stůl vyložena čtvrtá karta obrázkem vzhůru.

Třetí kolo sázek

U limitových her se v tomto kole zdvojnásobuje velikost minimální sázky.

River (nebo také Fifth Street)

Po dokončení Třetího kola sázek je spálena karta z vrcholu balíčku a na stůl je vyložena pátá karta obrázkem vzhůru.

Čtvrté kolo sázek

Showdown

Po tomto kole hráči, kteří ještě vyli ve hře ukáží karty a je určen vítěz.

Pokud mají dva hráči (nebo více) stejnou kombinaci, rozhoduje druhá nejvyšší karta (kicker). Pokud to není možné, je pot rozdělen mezi hráče stejným dílem.

Hráči, kteří se rozhodnou hrát jen pět karet na stole to musí oznámit než zahodí. V opačném případě se vzdávají nároku na výhru.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *