Five card draw

5 Card Draw je nejjednodušší variantou pokeru a většina hráčů dříve na této hře začínala.

Základní pravidla 5 Card Draw

  • Každý hráč obdrží 5 karet, na které ostatní hráči nevidí
  • První kolo sázek
  • Každý hráč si smí vyměnit 0 až 5 karet
  • Poslední kolo sázek
  • Odkrytí karet a porovnání kombinací (Showdown)

Pravidla sázení

Ve 5 Card Draw jsou jen dvě kola sázek. V každém kole má hráč možnost zůstat ve hře bez vsazení (check), vsadit (bet), dorovnat sázku (call) pokud někdo vsadil, zvýšit sázku hráče před sebou (raise) nebo složit karty (fold). Každá sázka či navýšení během prvních dvou kol odpovídá nižšímu limitu. Například při limitech 5/10 jsou v prvním sázkovém kole všechny sázky či navýšení minimálně ve výši 5.

Po prvním kole si hráč může vyměnit jednu až pět karet.

Sázky a navýšení v druhém kole se řídí vyšším limitem. Například při limitech 5/10 jsou ve druhém sázkovém kole všechny sázky či navýšení minimálně ve výši 10.

V Limit pokeru může každý hráč v jednom sázkovém kole provést maximálně čtyři sázky. A to bet, raise, re-raise a cap (angl. víčko) se používá pro třetí, a poslední možné navýšení v kole. Když dojde k této situaci, hráči mohou pouze dorovnat nebo složit. Dále navyšovat již možné není.

Button & Blindy

Stejně jako v Texas Hold´em či dalších hrách je i hráč ve 5 Card Draw, který je na řadě s rozdáváním karet, označen bílým žetonem – dealer buttonem.

Po skončení každé hry se button posouvá po směru hodinových ručiček k dalšímu hráči.

Hra začíná v okamžiku, kdy dva hráči nalevo od „buttonu“ vloží do hry předem určenou částku ještě předtím, než jsou rozdány karty. Tím je zajištěno, že v každé hře je o co hrát. V turnajích se velikost blindů periodicky zvyšuje, čímž se zajistí, že hráči budou z turnaje postupně vyřazováni.

Ve většině případů dává „malý blind“ (hráč hned nalevo od buttonu) polovinu nejnižší možné sázky a hráč po jeho levici, „velký blind“, plnou výši nejnižší možné částky.